1. Αποδεκτές άδειες οδήγησης

Προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν δυσάρεστες καταστάσεις, θα θέλαμε να επιστήσουμε την προσοχή σας στα πρόσφατα μέτρα νόμου (Ισχύει από 26 Απριλίου 2018) που έχουν εγκριθεί και ισχύουν ήδη από το ελληνικό υπουργείο Μεταφορών σχετικά με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά οδήγησης.

Αποδεκτές άδειες οδήγησης (που πρέπει να είναι στην κατοχή τους για τουλάχιστον ένα χρόνο και να έχουν «το νέο έντυπο πιστωτικής/πλαστικής κάρτας») σύμφωνα με την επικαιροποιημένη νομοθεσία στην Ελλάδα:

Ευρωπαϊκή (από χώρες της ΕΕ), Αυστραλιανή, Καναδική και από Η.Π.Α
Μη ευρωπαϊκή και έχει εκδοθεί από οποιαδήποτε χώρα που συμμετέχει στη Σύμβαση της Βιέννης για την Οδική Κυκλοφορία.

Σε περίπτωση που η εθνική άδεια οδήγησης του οδηγού (η οποία πρέπει να βρίσκεται στην κατοχή του για τουλάχιστον ένα έτος) δεν πληροί καμία από τις παραπάνω απαιτήσεις, θα απαιτείται έγκυρη Διεθνής Άδεια Οδήγησης (IDL), μαζί με την εθνική άδεια οδήγησης . (Το IDL μπορεί να είναι ακόμα και μιας ημέρας!)

Σημαντική σημείωση: Η οδήγηση στην Ελλάδα χωρίς τα προαναφερθέντα, υποχρεωτικά, δικαιολογητικά θα επιφέρει πρόστιμο τροχαίας παράβασης 1.000 € για τον ενοικιαστή/οδηγό και 1.000 € για το πρακτορείο ενοικίασης καθώς και για το όχημα που τέθηκε υπό κράτηση από την αστυνομία.

2. Απαιτήσεις ηλικίας

Για τις ομάδες C, D, E οι ενοικιαστές πρέπει να είναι τουλάχιστον 23 ετών και να έχουν έγκυρη άδεια οδήγησης για τουλάχιστον ένα έτος.
Για τις ομάδες F, G, J, L, E3 οι ενοικιαστές πρέπει να είναι τουλάχιστον 25 ετών και να έχουν έγκυρη άδεια οδήγησης για τουλάχιστον τρία χρόνια.

3. Ελάχιστη ενοικίαση

Πέντε (5) ημέρες. Μετά την 27η ώρα ενοικίασης, θα χρεωθεί μια επιπλέον ημέρα.

4. Παράδοση & Παραλαβή

Ο ενοικιαστής παρέλαβε το όχημα, το οποίο εξέτασε και βρήκε απόλυτα ικανοποιημένο, σε άριστη κατάσταση και κατάλληλο για τον σκοπό που το νοικιάζει. Ο ενοικιαστής πρέπει να επιστρέψει το όχημα και όλα τα έγγραφα, τα εργαλεία και τα αξεσουάρ που το συνοδεύουν στον Εκμισθωτή στην ίδια κατάσταση που το παρέλαβε στην τοποθεσία και την ημερομηνία και ώρα που ορίζονται στην παρούσα συμφωνία. Διαφορετικά και μετά τη λήξη της περιόδου ενοικίασης, ο Ενοικιαστής θα υποχρεωθεί να πληρώσει στον Εκμισθωτή την κανονική χρέωση ενοικίασης συν τα έξοδα για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά. Ο Εκμισθωτής διατηρεί το δικαίωμα να αποκτήσει ανάκτηση και χρήση του οχήματος ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση και χωρίς τη συγκατάθεση του Ενοικιαστή, αλλά με έξοδα του Ενοικιαστή, από οπουδήποτε και με οποιοδήποτε μέσο, εάν κατά την κρίση του Εκμισθωτή υπάρχει κίνδυνος ζημιάς ή απώλειας του οχήματος καθώς και κίνδυνος μη λήψης της χρέωσης ενοικίασης ή οποιασδήποτε άλλης οφειλόμενης αποζημίωσης. Ο Εκμισθωτής έχει το δικαίωμα εκτός από την παραπάνω περίπτωση να αποκτήσει ανάκτηση και χρήση του οχήματος εάν έχει χρησιμοποιηθεί κατά παράβαση του παρόντος
συμφωνίας ή καθορισμένης περιόδου μίσθωσης.

5. Αποζημίωση

Ο ενοικιαστής συμφωνεί ρητά ότι ο Εκμισθωτής δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία υποστεί ο Μισθωτής ή
τρίτα πρόσωπα, κατά τη διάρκεια της μίσθωσης και δεν εγείρεται αξίωση κατά του Εκμισθωτή για τον παραπάνω λόγο.

6. Ασφάλιση

Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, όλα τα οχήματα AR είναι ασφαλισμένα έναντι αστικής ευθύνης έναντι τρίτων. Αυτή η ασφάλιση περιλαμβάνεται στις τιμές μας.

7. Ασφαλιστική C.D.W. (Απαλλαγή ζημίας από σύγκρουση)

Οι τιμές μας περιλαμβάνουν C.D.W. (Collision Damage Waiver) ασφάλιση με σχετικό ποσό ανά κατηγορία και ανά περιστατικό.

Κατηγορία: Ευρώ €

600,00€ για κατηγορίες: C / D / E

800,00€ για κατηγορίες: D2 / F / F2 / G / G1 / J / E3

1000,00€ για κατηγορίες: F1 / F4 / G2

1500,00€ για την κατηγορία L1

2000,00€ για την κατηγορία L2 / L5

8. Ασφαλιστική F.D.W. (Πλήρης απαλλαγή αποζημίωσης)

Για περίοδο ενοικίασης άνω των 7 ημερών, οι ενοικιαστές μπορούν να αγοράσουν μια πρόσθετη ασφάλιση για να παραιτηθούν από το παραπάνω ποσό που εκπίπτει, καταβάλλοντας μια επιπλέον ημερήσια χρέωση. Η ημερήσια χρέωση εξαρτάται από τη διάρκεια της περιόδου ενοικίασης και την επιλεγμένη κατηγορία.

9. Εξαιρέσεις σε CDW & FDW

Απώλεια ή ζημιές εξαρτημάτων ή αξεσουάρ οχήματος που αναφέρονται παρακάτω θα χρεωθούν απευθείας στον λογαριασμό πελάτη:

Κεραία, υαλοκαθαριστήρες, εφεδρικό ελαστικό και εργαλεία, κάλυμμα, καπάκι αερίου, οροφή αυτοκινήτου που προκαλείται από τη σχάρα οροφής και τυχόν αποσκευές σε αυτήν, πινακίδες κυκλοφορίας, παιδικά καθίσματα και παιδικά καθίσματα, εσωτερικό του αυτοκινήτου, δίσκοι, εσωτερική ταπετσαρία και κλειδιά αυτοκινήτου.
Μπαταρία (λόγω έλλειψης ηλεκτρικού ρεύματος λόγω ξεχασμένων ενεργοποιημένων/συνδεδεμένων ηλεκτρικών συσκευών).
Κλειδαριές αυτοκινήτου και παρμπρίζ / Παράθυρα*
Σε περίπτωση ζημιάς κάτω από το όχημα η AR θα κρατήσει επιπλέον ποσό 2.000 Ευρώ μέχρι να εκδοθεί το ακριβές κόστος ζημιάς από το συνεργείο.

Η AthensRental δεν ευθύνεται για κανένα από τα παρακάτω και ο πελάτης θα χρεώσει όλα τα έξοδα:

Απώλεια ή κλοπή προσωπικών αντικειμένων στο νοικιασμένο αυτοκίνητο.
Εξαιρετική βρωμιά του εξωτερικού ή του εσωτερικού του αυτοκινήτου.
Σφάλματα κατάθεσης καυσίμων.
Τα έξοδα μεταφοράς δεν καλύπτονται σε περίπτωση επαναπατρισμού ή αλλαγής οχήματος λόγω ατυχήματος ή ζημιάς.
Αποζημίωση λόγω απώλειας του οχήματος

Τυχόν ζημιές στα ελαστικά, τους τροχούς και τα κάτω μέρη του αυτοκινήτου δεν καλύπτονται από κανένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο και είναι ευθύνη του ενοικιαστή.

Η AthensRental σε καμία περίπτωση δεν υποχρεούται να αντικαταστήσει σκασμένο ελαστικό ή ζημιές σε συσκευές μουσικής (ραδιόφωνο, CD/mp3 player κ.λπ.)

Το AthensRental δεν θα επιστρέψει έξοδα τηλεφωνημάτων, ταξί ή ξενοδοχείου.

Η AthensRental δεν θα θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιονδήποτε οδηγεί υπό την επήρεια αλκοόλ/ναρκωτικών, προκαλεί εκούσια ζημιά, οδήγηση εκτός δρόμου, οδήγηση χωρίς φροντίδα και προσοχή ή ζημιές που προκαλούνται από αμέλεια και τροχαίες παραβάσεις.

Οποιοδήποτε απαρατήρητο ατύχημα ή ζημιά στο όχημα μπορεί να ερμηνευθεί ως αμέλεια. (Για παράδειγμα, ανεφοδιασμός με λάθος τύπο καυσίμου) Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε χρέωση στον πελάτη.

Ο πελάτης θα αποδεχτεί την άμεση ευθύνη σε σχέση με αυτές τις αξιώσεις.

* Ζημιές στις κλειδαριές και το παρμπρίζ / παράθυρα του αυτοκινήτου θα καλύπτονται μόνο εάν το προαιρετικό F.D.W. αγοράζεται η ασφάλεια.

** Α. Ο Εκμισθωτής παρέχει στον Ενοικιαστή και σε κάθε επιπλέον οδηγό ασφαλιστική κάλυψη από ασφαλιστικές εταιρείες της επιλογής του για θάνατο ή τραυματισμό τρίτων, επιβατών ή μη, οχήματος (εξαιρείται ο οδηγός του οχήματος) στο συνολικό μέγιστο ποσό των €1.220. 000,00 και για υλικές ζημιές τρίτων πλην του οχήματος του Εκμισθωτή που προκλήθηκαν σε αντικείμενα εντός ή επί οχήματος στο συνολικό μέγιστο ποσό των €1.220.000,00 εφόσον δεν παραβιάζουν κανένα όρο της παρούσας σύμβασης.

Β. Ο εκμισθωτής παρέχει ασφαλιστική κάλυψη έναντι τρίτων μόνο σε εκείνα τα πρόσωπα που χρησιμοποιούν το Όχημα με την άδειά του, με ασφαλιστήριο συμβόλαιο, οι όροι του οποίου είναι διαθέσιμοι προς εξέταση.

Γ. Οι αποσκευές δεν καλύπτονται από ασφάλιση και ο ενοικιαστής είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά περιουσίας που του ανήκει ή όχι. Ο εκμισθωτής δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε τέτοια απώλεια, ζημιά κ.λπ. κατά τη στιγμή της ενοικίασης ή μετά την επιστροφή του οχήματος στον Εκμισθωτή.

10. Κλοπή Προστασίας (Τ.Π.)

Αυτή η ασφάλιση περιλαμβάνεται στις τιμές μας και υπόκειται στο εκπεστέο ποσό που αναφέρθηκε προηγουμένως ανά κατηγορία. Σημειώστε ότι η προστασία κλοπής (T.P.) δεν ισχύει σε περίπτωση αμέλειας του οδηγού.

10. Κλοπή Προστασίας (Τ.Π.)

11. Φόροι

Σε όλες τις τιμές περιλαμβάνεται ΦΠΑ 24%.

12. Οδήγηση εκτός ελληνικών συνόρων

ΔΕΝ επιτρέπεται αυστηρά η διέλευση των ελληνικών συνόρων με όχημα ACR.

13. Μεταφέρετε το αυτοκίνητο

Οι τιμές μας περιλαμβάνουν δωρεάν και προεγκεκριμένη άδεια μεταφοράς του αυτοκινήτου σε όλα τα ελληνικά νησιά.

14. Χρέωση εξυπηρέτησης αεροδρομίου (A.S.C.)

Η χρέωση του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών συμπεριλαμβάνεται στις τιμές μας.

15. Πρόσθετοι Οδηγοί (A.D.)

Μπορούν να προστεθούν επιπλέον προγράμματα οδήγησης χωρίς πρόσθετες χρεώσεις, εφόσον πληρούν όλες τις απαιτήσεις που αναφέρονται παραπάνω.

16. Πολιτική ακύρωσης

Η προκαταβολή επιστρέφεται πλήρως σε περίπτωση ακύρωσης έως και 07 (μικρά/μεσαία αυτοκίνητα) ή 15 ημέρες (SUV και 7/9 θέσεις) πριν από την ημερομηνία άφιξής σας, ανάλογα με την κατηγορία του οχήματος. Εάν η ημερομηνία ακύρωσης είναι μικρότερη από 07 ή 15 ημέρες πριν από την άφιξή σας, η προκαταβολή δεν επιστρέφεται.

*Η προκαταβολή δεν επιστρέφεται επίσης σε περίπτωση που κατά την παράδοση του αυτοκινήτου, οι ενοικιαστές δεν διαθέτουν τα υποχρεωτικά έγγραφα ή δεν πληρούν τις προϋποθέσεις σύμφωνα με τους όρους ενοικίασης και τις συχνές ερωτήσεις. Λάβετε υπόψη ότι η διαθεσιμότητα είναι εγγυημένη για τις επιβεβαιωμένες ημερομηνίες και ώρες. Σε περίπτωση αλλαγών στο πρόγραμμα της τελευταίας στιγμής (ακύρωση πτήσης ή πλοίου, διαφορετική ημερομηνία άφιξης κ.λπ.) η τροποποίηση/επέκταση της κράτησής σας επιπλέον η επιβεβαιωμένη ημερομηνία παράδοσης δεν είναι εγγυημένη και οι χρεώσεις ενοικίασης είναι υπολογίζεται από την επιβεβαιωμένη ως «Ημερομηνία παράδοσης».

17. Σύστημα GPS

Οι δέκτες Global Positioning System (GPS) που παρέχει η AR κατασκευάζονται με την υπογραφή της Tom Tom & MLS.

Η Tom Tom & MLS είναι οι κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα για συστήματα GPS και αξεσουάρ τεχνολογίας. Επιπλέον, όλες οι μονάδες μας διαθέτουν τους πιο πρόσφατους διαθέσιμους χάρτες από τον ιστότοπό τους και ενημερωμένη έκδοση υλικολογισμικού σε πολλές γλώσσες.

Οποιαδήποτε προβλήματα ενδέχεται να προκύψουν με τις ενοικιαζόμενες συσκευές δεν είναι ευθύνη της AR. Τέτοια ζητήματα περιλαμβάνουν το αδύναμο σήμα, τον κακό συγχρονισμό με τους δορυφόρους, τις «νέες οδικές οδηγίες μη ενημερωμένες» ή λανθάνουσα κατάσταση στον εντοπισμό θέσης του αυτοκινήτου σε πραγματικό χρόνο που προκαλούνται λόγω κακής σύζευξης του δέκτη και του δορυφόρου.

Είναι επίσης περιεκτικό ότι οι συσκευές GPS δεν είναι οδηγοί και ως εκ τούτου δεν μπορούν να εντοπίσουν την ασφάλεια των δρόμων στην Ελλάδα.

18. Αφαίρεση πινακίδων κυκλοφορίας

Σε περίπτωση παράνομης στάθμευσης ή εκτέλεσης οποιασδήποτε παράνομης ενέργειας που θα μπορούσε να οδηγήσει στην αφαίρεση πινακίδων από το όχημα AR από την αστυνομία, ο ενοικιαστής υποχρεούται να πληρώσει τις επιπλέον ημέρες που οι πινακίδες παραμένουν υπό την κράτηση της αστυνομίας, καθώς αυτό καθιστά το όχημα άχρηστο για τη συγκεκριμένη περίοδο, που κατά συνέπεια σημαίνει απώλεια εργάσιμων ημερών για AR. Ο ενοικιαστής θα είναι επίσης υποχρεωμένος να πληρώσει στο ακέραιο τυχόν πρόστιμα που προκύπτουν από τις προαναφερθείσες ενέργειες.

19. Όροι Χρήσης

Κατά τη διάρκεια της ενοικίασης, ο Ενοικιαστής αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη να φροντίζει το όχημα, να ελέγχει τη μηχανική του κατάσταση, το λάδι, το νερό κ.λπ., καθώς και τα ελαστικά και τη γενική κατάσταση οδήγησης του οχήματος. Οποιαδήποτε επισκευή του οχήματος από τον ίδιο τον Μισθωτή ή οποιοδήποτε άλλο μέρος που ορίζεται από τον Ενοικιαστή δεν επιτρέπεται χωρίς προηγούμενη συγκατάθεση του Εκμισθωτή. Δεν επιτρέπεται η κυκλοφορία οχημάτων εκτός Ελλάδας.

Το όχημα δεν πρέπει να χρησιμοποιείται:

1.Να μεταφέρει πρόσωπα ή περιουσία ή να μισθώνει.

2. Προωθήστε ή νομοθετήστε οποιοδήποτε όχημα, ρυμουλκούμενο ή άλλα αντικείμενα.

3. Σε κάθε αγώνα, δοκιμή ή διαγωνισμό.

4.Για υπεκμίσθωση σε τρίτο ενοικιαστή.

5. Ενάντια στο Ελληνικό Δίκαιο.

6.. Ενώ ο ενοικιαστής ή ο οδηγός ή τυχόν επιπλέον οδηγοί βρίσκονται υπό την επήρεια αλκοόλ, παραισθησιογόνων ναρκωτικών, ναρκωτικών ή βαρβιτουρικών.